We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu CHROŃMY ŻABY – NASZE ZIELONE PRZYJACIÓŁKI dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. Temat projektu jest związany z istnieniem na terenie Uszwi stanowiska, w którym zostały objęte ochroną płazy w okresie migracji sezonowych.

Podstawowe cele projektu to:

  • zdobycie i poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, szczególnie dotyczącej biologii i ochrony płazów,
  • budowanie postawy szacunku dla przyrody,
  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, szczególnie dotyczącej ochrony płazów.

W ramach zadania będziemy promować ochronę płazów poprzez kampanię informacyjną w środowisku lokalnym. Do współpracy zostali zaproszeni uczniowie szkół oraz dzieci z przedszkoli w gminie Gnojnik. Realizując projekt, wykorzystamy rożne formy edukacyjne, m.in.: zajęcia koła przyrodniczego, happening, inscenizacja, konkursy przedmiotowe i artystyczne, warsztaty ekologiczne prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zostaną umieszczone trwałe znaki informacyjne dotyczące ochrony lokalnej populacji płazów, co mamy nadzieję przyczyni się do powstrzymania masowej śmiertelności płazów na drogach naszej miejscowości.

Podsumowanie projektu odbędzie się 19 października 2021 r.

 


 

Inne artykuły odnośnie projektu "Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki":

 


 

Konkursy: