Aktywna tablica

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczyliśmy na zakup pomocy i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.