W dniu 30 września 2021 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je krótka kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Wzięło w nim udział 134 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 22 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów 2 były nieważne. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza, która po jego zakończeniu podliczyła głosy.

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszły 4 osoby z największą liczbą głosów. Będą one pełnić w roku szkolnym 2021/2022 następujące funkcje:

  • Gabriela Chmielarz – PRZEWODNICZĄCA SU
  • Gabriela Pawełek i Łukasz Kotarba – ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ
  • Kacper Dobranowski – SEKRETARZ

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!