http//www.szkola.uszew.pl/images/LogoMalopolska1.jpg

 

Rok 2021

„Odkrywam Małopolskę” – Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w 2021 r.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu ,,Odkrywam Małopolskę”. Przygotowaliśmy wniosek, który zakładał zorganizowanie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej w celu poznania piękna Pienińskiego Parku Narodowego. Zgodnie z zaleceniem zwracaliśmy uwagę na to, żeby wycieczka miała charakter interdyscyplinarny i zawierała elementy wiedzy z kilku przedmiotów. Konieczne również było dostosowanie programu wyjazdu do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia czy sprawności fizycznej. Wniosek opracowany przez naszą szkołę został pozytywnie rozpatrzony. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 4 tysięcy złotych.

Wycieczka odbyła się 09.10.2021 r. Wzięło w niej udział 52 uczniów klas IV-VI. Pierwszym punktem programu było przejście Wąwozem Homole pomiędzy skalnymi, pionowymi ścianami z białego i czerwonego wapienia oraz oglądanie panoramy Pienin Małych i Beskidu Sądeckiego. Następnie uczestnicy wycieczki wyjechali wyciągiem krzesełkowym na Palenicę, skąd podziwiali szczyt Trzy Korony i stada owiec pasących się na pobliskich łąkach. W programie wycieczki znalazł się także rejs statkiem „Harnaś” po Zalewie Czorsztyńskim do zamku w Niedzicy, podczas którego uczniowie zobaczyli ruiny gotyckiego Zamku Czorsztyńskiego z IV w. znajdujące się na wzgórzu nad Dunajcem. Przewodnik przedstawił historię zamku oraz opowiedział wiele legend związanych z tą zabytkową budowlą, która obecnie pełni funkcję muzealną i gastronomiczną, stanowiąc atrakcję historyczną południowej części województwa małopolskiego. Po zakończeniu rejsu uczniowie zjedli smaczne kiełbaski z ogniska i udali się autokarem do domu.

 

Rok 2020

„Odkrywam Małopolskę „ – Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Na mocy uchwały z dnia 17 lipca 2020 r. Województwo Małopolskie realizuje projekt  „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wyjazdowych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Projekt jest w większej części finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Cele projektu są następujące:

 1. a) poznanie własnego regionu - Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie,
 2. b) promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu,
 3. c) kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 4. d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 5. e) zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

 

Do projektu przystąpiła nasza szkoła. Przygotowaliśmy wniosek, który zakładał zorganizowanie wycieczek przedmiotowych w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania. Zgodnie z zaleceniem zwracaliśmy uwagę na to, żeby wycieczki te miały charakter interdyscyplinarny i zawierały elementy wiedzy z kilku przedmiotów. Zaprojektowaliśmy również aktywny udział uczniów w warsztatach tematycznych, wystawach, pokazach rękodzielnictwa, grach historycznych. Konieczne również było dostosowanie programu wycieczki do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, czy sprawności fizycznej.

 

Dzięki temu, że wniosek opracowany przez naszą szkołę został pozytywnie rozpatrzony wszyscy uczniowie mogli z projektu skorzystać.

Wycieczki zorganizowane zostały w czterech grupach.

 

 • Grupa I - uczniowie klas I-II. Wycieczka „Sielsko-Wiejsko” do Czasławia i Dobczyc.
 • Grupa II i III - uczniowie klas III-IV oraz V-VI. Wycieczki „Odkrywamy ziemię sądecką”: Nowy Sącz i Grybów.
 • Grupa IV - uczniowie klas VII-VIII. Zwiedzanie obozów w Oświęcimiu i Brzezince.

 

Wszystkie wyjazdy odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi rządowymi i sanitarnymi.

 Udział w projekcie przyniósł oczekiwane rezultaty:

 1. a) zorganizowanie atrakcyjnej wyjazdowej wycieczki szkolnej,
 2. b) wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce u uczestników wycieczki,
 3. c) utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu,
 4. d) pobudzenie turystyki szkolnej.

 

 

Wycieczka „Sielsko-Wiejsko”

2 października 2020 r. uczniowie klas I-II wybrali się na wycieczkę do Dobczyc i Czasławia.  Wycieczka liczyła 51 uczniów. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie królewskiego zamku położonego nad Jeziorem Dobczyckim. Dzieci poznały historię zamku, zwiedziły m.in. kaplicę zamkową, katownię oraz izbę pamięci, gdzie mogły podziwiać średniowieczne uzbrojenie oraz pamiątki z czasów II wojny światowej. Równie ciekawe dla uczniów było oglądanie starych urządzeń rolniczych oraz wnętrz dawnych polskich chat w skansenie nieopodal zamku. Dalszą część wycieczki dzieci spędziły w gospodarstwie agroturystycznym w Czasławiu, gdzie miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat hodowli koni i życia na gospodarstwie w minionym stuleciu.  Wśród licznych atrakcji najbardziej zapamiętały pieczenie bułeczek, ubijanie masła oraz przejażdżkę wozem konnym. Dzięki wycieczce dzieci zdobyły nową wiedzę, ale również w cenne doświadczenia.

 

 

 

Wycieczka „Odkrywamy ziemię sądecką”

W dniach 2.10.2020 r. oraz 7.10.2020 r. odbyły się wycieczki „Odkrywamy ziemię sądecką”. Wzięło w niej udział 47 uczniów klas: III- IV oraz V-VI. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, które zostało odtworzone na podstawie starych planów i rycin. W tym niezwykłym muzeum uczniowie poznali, jak wyglądało życie w dziewiętnastowiecznej Galicji. Zwiedzili m.in. aptekę, sklep kolonialny, urząd pocztowy oraz pracownie fotografa, zegarmistrza, stolarza i fryzjera. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w oryginalne sprzęty i rekwizyty z XIX w. Następnie uczestnicy wycieczki pojechali do Grodu Warownego Stara Baśń w Grybowie, aby przenieść się w czasy średniowiecza. Uczniowie zostali oprowadzeni po zamku, mieli okazję przebrać się w stroje rycerzy i dam dworu oraz uczestniczyli w wyprawie do lochów. Wysłuchali także opowieści o białej damie. Atrakcją kulinarną były warsztaty robienia podpłomyków. Na zakończenie odbył się turniej rycerski. Wycieczka miała charakter edukacyjny, ale była także świetną zabawą.

  

 

Wycieczka do Oświęcimia.

W dniu 12.10.2020 r. 50 uczniów klas ósmych i siódmych uczestniczyło w wycieczce do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau. Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Żydach, Polakach, Romach i innych narodowościach. W trakcie zwiedzania młodzież dowiedziała się o warunkach życia więźniów, ich kategoriach i oznaczeniu, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach, a także o ewakuacji i wyzwoleniu obozu. To była ważna lekcja historii, która miała na celu budowanie pamięci na tym, co pozostaje, gdy odchodzą ostatni świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń.