Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

 

Zarządzenie oraz załączniki do zarządzenia wraz z terminami przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się pod adresem:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/

 

Powiatowe Targi Edukacyjne – Brzesko 2022

wyjazd naszej szkoły w dniu 15 marca 2022 r. godz. 11:30 – 13:30

 

Festiwal Zawodów - Kraków 2022

26 -27 kwietnia, TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7 - szczegółowe informacje odnośnie Festiwalu Zawodów