Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

 

Zarządzenie oraz załączniki do zarządzenia wraz z terminami przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się pod adresem:

 

Powiatowe Targi Edukacyjne – Brzesko 2023

wyjazd naszej szkoły w dniu 9 marca 2023 r. godz. 10:30.

 

Festiwal Zawodów - Kraków 2023

Festiwal odbędzie się 26-27 kwietnia 2023 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowe EXPO (ul. Galicyjska 9, Kraków).
Informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie internetowej organizatora zawodowa.malopolska.pl.