Uszew 24 maja 2018 r.,
zaktualizowano dnia 19.06.2024 r.

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W USZWI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane bezpośrednio w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Uszwi.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) , informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi, 32-865 Uszew 205. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Monika KubalaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
nr telefonu: 14/68 69 600 w. 30.

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) .

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi, 32-865 Uszew 205.

5) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.

6) Pani/Pana dziecko posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Pani/Pana dziecko ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

Dokumenty:

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w projekcie pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 3 (plik pdf).OBOWIĄZKI INFORMACYJNE  

 

Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny dla dzieci i rodziców

 • W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach
  oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.
 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
  zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podanie danych jest obowiązkowe wynika bowiem z przepisów prawa. Niepodanie tych danych uniemożliwi wypełnienie obowiązku szkolnego.
 • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 50 lat (dane oświatowe uczniów) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe).
 • Odbiorcą danych osobowych jest obsługujący administratora hostingodawca oraz Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. al. Korfantego 193 , 40-153 Katowice.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe nie będą podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na szkołę i przedszkole przepisami prawa wymaga uzyskanie danych osobowych, czyli dane identyfikacyjne dzieci ich rodziców oraz dane adresowe z rejestru mieszkańców w Urzędzie Gminy Gnojnik.

Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 • Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
 • Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie poniższej zgody:
 TAK  NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny dla pracowników

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych pracowników:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30
 • Dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – w celu wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników, a także w celu ochrony mienia.
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, firma Wolters Kluwer dostarczająca oprogramowanie kadrowo – księgowe, zewnętrzne podmioty szkoleniowe, dostawcy oprogramowania służącego do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zewnętrzne podmioty świadczące usługi transportowe, hotelarskie i turystyczne oraz podmioty pośredniczące w zawarciu umów o świadczenie tych usług, rodzice oraz dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania stosunku pracy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących przetwarzania danych:
  • w związku ze sporządzeniem deklaracji ZUS, które będą przetwarzane przez okres 5 lat od ich przekazania do ZUS,
  • w związku z prowadzeniem dokumentacji powypadkowej BHP, które będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania powypadkowego,
  • w związku z dokumentacją kar i nagan, które będą przetwarzane maksymalnie przez okres 1 roku nienagannej pracy,
  • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, które będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy,
  • na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 §1-4 Kodeksu pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy, a brak ich podania uniemożliwi realizację zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 222 Kodeksu pracy (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego) jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez pracodawcę porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia.
 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 • Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do usunięcia danych (jeżeli nie będziemy zobowiązani do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda, która została cofnięta, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych był uzasadniony interes administratora, a wobec tego przetwarzania wniesiony został skuteczny sprzeciw),
  • do przeniesienia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego.

Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny w przypadku Monitoringu wizyjnego

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników, a także w celu ochrony mienia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące.
 • Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  • przez pracowników, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  • przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.
 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny w przypadku Wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku

Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie przez Panią / Pana (dalej: osobę) zezwolenia na używanie i rozpowszechnianie wizerunku. Jednocześnie informujemy o warunkach przetwarzania danych osobowych.

 TAK  NIE

Zezwalam na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z poniższymi warunkami umownymi.

Oświadczający zezwala na rozpowszechnianie wizerunku w szczególności dla celów promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością oświatową administratora, poprzez:

 • wykorzystywanie, w tym przez zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu, fotografii zawierających wizerunek, w celach promocyjnych lub marketingowych,
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, emisję, a także publiczne udostępnianie fotografii zawierających wizerunek, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet,
 • publikację treści cyfrowych zawierających wizerunek, w obszarze witryn internetowych administratora, a także w obszarze wykorzystywanych przez administratora witryn internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, w tym w ramach mediów społecznościowych,
 • wydruk zdjęć zawierających wizerunek, w szczególności w materiałach promocyjnych, w tym w ulotkach, prospektach, katalogach, kalendarzach.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celach promocyjnych lub marketingowych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy utworów zawierających wizerunek osoby, której dane dotyczą (materiałów promocyjnych, marketingowych, związanych z działalnością oświatową administratora, a w szczególności użytkownicy jego stron internetowych), a także drukarnie i agencje reklamowe.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.
 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z usług oświatowych.

Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie przez Panią / Pana (dalej: osobę) zezwolenia na używanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka. Jednocześnie informujemy o warunkach przetwarzania danych osobowych.

 TAK  NIE

Zezwalam na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zgodnie z poniższymi warunkami umownymi.

Oświadczający zezwala na rozpowszechnianie wizerunku w szczególności dla celów promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością oświatową administratora, poprzez:

 • wykorzystywanie, w tym przez zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu, fotografii zawierających wizerunek, w celach promocyjnych lub marketingowych,
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, emisję, a także publiczne udostępnianie fotografii zawierających wizerunek, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet,
 • publikację treści cyfrowych zawierających wizerunek, w obszarze witryn internetowych administratora, a także w obszarze wykorzystywanych przez administratora witryn internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, w tym w ramach mediów społecznościowych,
 • wydruk zdjęć zawierających wizerunek, w szczególności w materiałach promocyjnych, w tym w ulotkach, prospektach, katalogach, kalendarzach.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celach promocyjnych lub marketingowych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy utworów zawierających wizerunek osoby, której dane dotyczą (materiałów promocyjnych, marketingowych, związanych z działalnością oświatową administratora, a w szczególności użytkownicy jego stron internetowych), a także drukarnie i agencje reklamowe.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.
 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z usług oświatowych.

Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny w przypadku: Korzystania z usług na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenie i o dzieło
– do stosowania względem osób świadczących na rzecz administratora danych usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, związanych z przebywaniem na terenie zakładu pracy i wykorzystywaniem narzędzi administratora

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  • rozliczeń rachunkowych, podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników, a także w celu ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, firma Wolters Kluwer dostarczająca oprogramowanie kadrowo – księgowe, zewnętrzne podmioty szkoleniowe, rodzice oraz dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących przetwarzania danych:
  • w związku ze sporządzeniem deklaracji ZUS, które będą przechowywane przez okres 5 lat od ich przekazania do ZUS,
  • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, które będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy,
  • na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym obowiązków administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku (przetwarzanego z użyciem monitoringu wizyjnego) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację umowy.
 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 • Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Informacja ogólna

Obowiązek informacyjny w przypadku: Korzystania z innych umów cywilnoprawnych, w tym: sprzedaży

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi, adres siedziby 32-865 Uszew 205. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 150.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer tel. 14 68 69 600 wew. 30.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty e-mail i serwerów, firma Wolters Kluwer dostarczająca oprogramowanie kadrowo-księgowe.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 • Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.