Regulamin korzystania z podręczników dotacyjnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Uszwi obowiązujący od 1 września 2023r.: