Dyrektor:

 • mgr Barbara Kondziołka

Wicedyrektor:

 • mgr inż. Lukrecja Chochlińska

Nauczyciele:

 • mgr Barbara Kondziołka – geografia
 • mgr inż. Lukrecja Chochlińska – matematyka, fizyka
 • mgr Krzysztof Tworzydło – religia
 • mgr Piotr Gwóźdź – religia
 • mgr Joanna Olchawa – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Anna Cichostępska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Teresa Czesak – język polski, historia, plastyka, muzyka
 • mgr Agata Zaczyńska – język angielski
 • mgr Marta Jagielska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Sabina Krakowska-Puła – język angielski
 • mgr Kamil Kuras – wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Latosińska – matematyka, świetlica
 • mgr Monika Piątek-Kuc – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Piotr Rzepa – biologia, chemia
 • mgr Anna Marchwica - matematyka, informatyka
 • mgr Ilona Mech - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Klaudia Stachurska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Marta Szczepańska – wychowanie fizyczne, technika, doradztwo zawodowe, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Ewelina Toboła – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
 • mgr Zofia Zięć – świetlica, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Anna Zych - język polski, przyroda
 • mgr Józefa Zych - biblioteka, historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Marta Cichostępska - wychowanie do życia w rodzinie
 • lic. Magalena Lalecka - edukacja wczesnoszkolna
 • lic. Aleksandra Motak - język polski
 • mgr Aneta Tyka - nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
 • mgr inż. Krzysztof Pałka - informatyka
 • mgr Paweł Sacha - wiedza o społeczeństwie

 Administracja i obsługa:

 • mgr inż. Danuta Zając - sekretarka
 • Alina Ciura - intendent
 • Grażyna Zydroń - kucharka
 • Barbara Czchowska - pomoc kuchenna
 • Elżbieta Biernat - sprzątaczka
 • Alicja Cichostępska - sprzątaczka
 • Barbara Jagielska - sprzątaczka
 • Małgorzata Witkowska - sprzątaczka
 • Katarzyna Pisarczyk - sprzątaczka