Dyrektor:

 • mgr inż. Lukrecja Chochlińska 


Nauczyciele:

 • mgr Anna Cichostępska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Ilona Palonek – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Ilona Mech - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewelina Toboła – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

 • mgr Teresa Czesak – język polski, historia, plastyka, muzyka
 • mgr Anna Zych - język polski, przyroda
 • lic. Aleksandra Skwarło - język polski

 • mgr Sabina Krakowska-Puła – język angielski
 • mgr Agata Zaczyńska – język angielski
 • mgr Czachor-Okrzesa Lidia – język niemiecki

 • mgr inż. Lukrecja Chochlińska – matematyka
 • mgr Anna Marchwica - matematyka, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Anna Bukowiec - matematyka

 • mgr Barbara Kondziołka – geografia, historia
 • mgr Piotr Rzepa – biologia, chemia, biblioteka
 • mgr inż. Krzysztof Pałka - informatyka, edukacja informatyczna

 • mgr Kamil Kuras – wychowanie fizyczne
 • mgr Marta Szczepańska – wychowanie fizyczne, technika, doradztwo zawodowe

 • ks. mgr Krzysztof Tworzydło – religia
 • ks. mgr lic. Karol Kuźma – religia

 • mgr Monika Piątek-Kuc – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Marta Jagielska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
 • mgr Klaudia Stachurska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 • mgr Zofia Zięć – świetlica, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Aneta Tyka - pedagog szkolny i specjalny

 

 Administracja i obsługa:

 • mgr inż. Danuta Zając-Mitera - sekretarka

 • Elżbieta Biernat - sprzątaczka
 • Alicja Cichostępska - sprzątaczka
 • Barbara Jagielska - sprzątaczka
 • Małgorzata Witkowska - sprzątaczka
 • Katarzyna Pisarczyk - sprzątaczka