Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska serdecznie dziękują

za wszelką pomoc, wsparcie finansowe oraz zaangażowanie w realizację szkolnych przedsięwzięć

 

Panom Pawłowi i Stanisławowi Kleckim  – Oknodrewal

Państwu Marcie i Piotrowi Pawełkom – FHU Novum II