Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Małopolskie Talenty” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest wsparcie uczniów zdolnych. Wśród uczniów zostały przeprowadzone Testy Uzdolnień z kompetencji kluczowych, tj. z matematyki, języka angielskiego i TIK. Na tej podstawie zakwalifikowano ich do poszczególnych grup. Zanim jednak uczniowie rozpoczną właściwe zajęcia muszą przejść cykl spotkań poświęconych kompetencjom społecznym i uczeniu się, na których młodzież dowiaduje się jak się uczyć efektywnie, jak współpracować w grupie, w jaki sposób rozpoznawać swoje talenty, jak rozwiązywać konflikty, jak okiełznać emocje czy wreszcie jak kierować samorozwojem, aby osiągać sukcesy.

 

Harmonogram realizowanych zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych

Rok szkolny 2019/2020

Instrukcja wypełniania harmonogramu:

  1. Harmonogram należy wypełnić indywidualnie dla każdego CWUZ, tzn. jeśli beneficjent realizuje zajęcia w więcej niż jednym miejscu (szkole), należy punkt II, III,IV,V harmonogramu multiplikować tyle razy, ile powstało CWUZ (miejsc realizacji zajęć w roku szkolnym2019/2020);

  2. Harmonogram dla danego CWUZ należy wypełnić indywidualnie dla każdego etapu edukacyjnego w CWUZ, tzn. jeśli beneficjent realizuje zajęcia dla więcej niż jednego etapu edukacyjnego, należy punkt II, III,IV,V harmonogramu multiplikować tyle razy, ile jest realizowanych etapów edukacyjnych w CWUZ,

  3. Ilość grup zajęciowych i rodzaj wybranych kompetencji kluczowych przedmiotowych (kolumna nr 2 poniższej tabeli) należy dostosować do własnych założeń projektu.

I. Nazwa Beneficjenta : Gmina Gnojnik

II. CWUZ dla (proszę podać nazwę szkoły lub gminy lub powiatu, w zależności od obszaru funkcjonowania CWUZ): Szkoła Podstawowa w Uszwi

III. Etap edukacyjny : etap I i II

IV. Zajęcia w CWUZ dla kompetencji ponadprzedmiotowych (społecznych i uczenia się):

 

Grupy zajęciowe

Liczba osób w grupie

Numer sali

Forma realizacji zajęć (zajęcia w dni robocze lub w soboty)

Terminy realizacji zajęć

Godziny zajęć od-do

Ilość godzin dydaktycznych przypadająca na jedne zajęcia w CWUZ

Łączna ilość godzin zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę

Grupa I

(etap I)

 

Grupa I

(etap I)

7

 

 

11

B22

 

 

B22

 

poniedziałek

 

wtorek

Od 9 IX- 28 X

 

10 IX-29 X

13:35-16:00

 

13:35-16:00

3

 

 

3

20

 

 

20

Anna Cichostępska

 

 

Anna Cichostępska

Grupa I

(etap II)

 

Grupa II

(etap II)

6

 

 

11

B12

 

 

B12

 

Wtorek

 

poniedziałek

10 IX- 29 X

 

9 IX- 28 X

14:25-16:40

 

14:25-16:40

 

3

 

 

3

20

 

 

20

Dorota Mucha

 

 

Dorota Mucha