21 września uczestniczyliśmy w imprezie szkolnej „Dzień żaby” zorganizowanej w ramach projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki”. Głównym celem wydarzenia było kształtowanie postawy szacunku dla przyrody, zdobycie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat płazów oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Impreza sprzyjała także integracji zespołów klasowych oraz promocji zdrowego stylu życia.

Podczas obchodów „Dnia żaby” dominował kolor zielony, a głównym punktem programu był happening. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali transparenty, przebrania oraz okrzyki i wraz z wychowawcami udali się w wyznaczone rejony naszej miejscowości. Na trasie rozdawali mieszkańcom foldery propagujące ochronę lokalnej populacji płazów zagrożonej masową śmiertelnością na drogach w okresie migracji sezonowych.

Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w zabawach ruchowych (wyścig żabek, nakarm żabkę, zaczarowany staw), oglądały film edukacyjny o żabach oraz wykonywały prace plastyczne. Klasy IV, V, VIII wzięły udział w turnieju sportowym na stadionie „Orlik”, natomiast dla uczniów klas VII zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne w terenie. Odbyły się również dwa konkursy na najbardziej oryginalny „zielony” strój oraz najlepsze przygotowanie klasy do happeningu (przebrania, pomysłowe transparenty). Zwycięzcy otrzymali maskotki i dyplomy.

Poczęstunek dla wszystkich uczestników „Dnia żaby” przygotowały i serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich USZWIANKI, które są partnerem szkoły biorącym udział w realizacji projektu.

Impreza oprócz charakteru edukacyjnego i sportowo-rekreacyjnego była formą integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.