11 stycznia Członkowie Szkolnego Koła Caritas z klas III gimnazjum odwiedzili pensjonariuszy Domu Seniora „Filiżanka” w Gnojniku. Zaprezentowali  program słowno-muzyczny, na który złożyły się wiersze o tematyce bożonarodzeniowej, kolędy i pastorałki. Wolontariuszom towarzyszyli „Mali kolędnicy znad Uszwicy”, którzy pod kierunkiem instruktora Świetlicy Wiejskiej w Uszwi p. Lucyny Wnęk przygotowali występ „Z Turoniem”. Seniorzy żywo reagowali na grę aktorów oraz włączyli się w śpiew kolęd. Na zakończenie zostali poczęstowani przez nas słodyczami. Spotkanie dostarczyło wielu wrażeń zarówno występującym, jak i widzom. Dla członków SKC było ono nowym, ważnym doświadczeniem pełnym emocji i wzruszeń.