W ramach realizacji projektu „Małopolska Akademia Rodzica 2024” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2024” Konsultant Mobilny odwiedził Publiczną Szkołę Podstawową w Uszwi, która zgłosiła chęć udziału w tym projekcie.

W szkole odbyły się spotkania doradcy zawodowego z uczniami klas ósmych, którzy kończą ten etap edukacji. Mogli oni porozmawiać na temat związany z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i określić swoje predyspozycje zawodowe. Od września projekt będzie kontynuowany i z pomocą dla uczniów i rodziców przybędą specjaliści: logopeda, pedagog oraz psycholog.