Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowały dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych.

W dniach 12-16.09.2022 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzona akcja "Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych".

Więcej informacji dostępnych na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych