Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Uszwi
realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Celem projektu jest
Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi
potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Działania realizowane w ramach projektu:
Przygotowanie tablicy dotykowej oraz informacji wizualnej (tablica, ekran) przedstawiającej rozmieszczenie pomieszczeń i obrazujących sposób
poruszania się po budynku, napisów informacyjnych na drzwiach lub obok drzwi, z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. Montaż oznaczeń,
symboli i piktogramów na ciągach komunikacyjnych - informacja dotykowa (oznaczenie w języku Braille’a przy wejściach do pomieszczeń oraz na
poręczach schodów).

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych i zwiększenie dostępności ze szczególnymi potrzebami zgodnych z polityką równych szans

Dofinansowanie projektu z PFRON:
29 352,00 zł.

Termin realizacji projektu:
do 2024-06-30