W drugim półroczu uczniowie klasy I brali udział w programie „CZYTAMY Rodzinne Historie”, którego celem było pogłębianie wiedzy z zakresu najbliższej historii, zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Uczniowie uczestniczyli w specjalnych zajęciach prowadzonych w oparciu o czytane rozdziały książki „Wnuczka antykwariusza”. Dzieci tworzyły, m.in. drzewo genealogiczne swojej rodziny, budowały własną kapsułę czasu, układały wyrazy z sylab, wykonywały prace plastyczne z użyciem atramentu i słomek, wymyślały historie związane z wylosowanym skarbem oraz wspólnie uczestniczyły w różnych zabawach muzyczno-ruchowych. Podczas słuchania czytanych kolejno rozdziałów książki uczniowie poznawali również nowe słownictwo, np. antykwariat, kolekcjoner, kapsuła czasu. Na zakończenie projektu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.