22 września uczciliśmy 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W związku z zachowaniem bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemicznej oraz z podjętymi w tym kierunku zmianami w funkcjonowaniu szkoły montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VIII został nadany przez szkolny radiowęzeł. Społeczność uczniowska włączyła się w upamiętnienie tragicznych wydarzeń września 1939 roku, przygotowując klasowe gazetki ścienne ukazujące grozę lat wojennych, ale także bohaterską walkę narodu polskiego.