Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, nagrany w ramach realizacji "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka"  na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Spot umieszczony został również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz na portalu społecznościowym Facebook.

 

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing