Klasa I naszej szkoły została zakwalifikowana do programu Fundacji Orange „MegaMisja”, którego celem jest nabycie przez dzieci kompetencji cyfrowych w dużej mierze bez użycia ekranów – głównie poprzez zabawę i tworzenie wspólnych projektów. Program opiera się na pracy zespołowej, w trakcie której uczniowie budują takie postawy wobec Internetu, jak ostrożność, rozwaga, krytyczne myślenie oraz zdrowe nawyki cyfrowe.  Od września uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, za które otrzymają rzeczowe nagrody gwarantowane.

Zgłaszając się do programu, dzieci przygotowały i wyrecytowały wiersz, w którym zachęcają MegaMisję, aby odwiedziła ich szkołę:

 

My jesteśmy pierwszaki, komputerowe dzieciaki.

Poznawać chcemy zasady internetowe

i wpajać kolegom zdrowe nawyki cyfrowe.

Bez trollowania i spamowania,

z właściwą ilością godzin do spania.

MegaMisjo naucz nas korzystać z sieci rozsądnie i zdrowo,

pomóż nam się rozwinąć mega komputerowo,

grafikę tworzyć nie fake newsową,

prywatność chronić teraz i tu,

i rozszyfrować skrót WWW.