W piątek zakończyliśmy rok szkolny. Był on trudny, ponieważ ze względu na pandemię przez większość czasu nauka odbywała się zdalnie. 25 czerwca uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa oraz nagrody za osiągnięcia w szkolnych konkursach.

Uczniowie klas szóstych i siódmych -  uczestnicy zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych zostali nagrodzeni za udział w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ w roku szkolnym 2020/2021. Otrzymali w nim wyróżnienia za projekty: „W jaki sposób figury tangramu można wykorzystać w życiu codziennym", „Jak dbać o czystość powietrza w naszym regionie." Nagrody wręczyła p. Małgorzata Karpiel z Referatu Oświaty gminy Gnojnik.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do następnej klasy, a ósmoklasiści ukończyli kolejny etap edukacji. Gratulujemy!

Niech okres wakacji będzie czasem radosnego i bezpiecznego wypoczynku.  Do zobaczenia we wrześniu!