1

W ramach programu  „Zdalna szkoła+”  dofinansowano zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie, którzy mają problemy techniczne z własnym sprzętem komputerowym mogą wypożyczyć go w szkole.