18 czerwca w naszej szkole odbyło się pożegnanie uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum. Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz wręczenie nagród i podziękowań. Klasy opuszczające szkołę przedstawiły okolicznościowy program artystyczny, a przyszłych absolwentów pożegnali uczniowie kl. VII.

19 czerwca podsumowaliśmy rok szk. 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła Msza św. Po  nabożeństwie nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do szkoły.  Pani dyrektor Barbara Kondziołka przedstawiła wyniki klasyfikacji końcoworocznej oraz wyróżniła uczniów za wysokie wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Wręczyła także nagrody dla „Ucznia Roku”, którym został Maksymilian Klecki z kl. Va oraz dla „Najlepszego Sportowca” - Daniela Golca z kl. III a gimnazjum.  Podczas uroczystości społeczność szkoły podziękowała odchodzącym na emeryturę p. Marii Górce i p. Wandzie Cichostępskiej oraz ks. katechecie Karolowi Górze, który został skierowany na nową parafię. Po apelu uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.