18 czerwca w naszej szkole odbyło się pożegnanie uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum. Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz wręczenie nagród i podziękowań. Klasy opuszczające szkołę przedstawiły okolicznościowy program artystyczny, a przyszłych absolwentów pożegnali uczniowie kl. VII.

19 czerwca podsumowaliśmy rok szk. 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła Msza św. Po  nabożeństwie nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do szkoły.  Pani dyrektor Barbara Kondziołka przedstawiła wyniki klasyfikacji końcoworocznej oraz wyróżniła uczniów za wysokie wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Wręczyła także nagrody dla „Ucznia Roku”, którym został Maksymilian Klecki z kl. Va oraz dla „Najlepszego Sportowca” - Daniela Golca z kl. III a gimnazjum.  Podczas uroczystości społeczność szkoły podziękowała odchodzącym na emeryturę p. Marii Górce i p. Wandzie Cichostępskiej oraz ks. katechecie Karolowi Górze, który został skierowany na nową parafię. Po apelu uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.

18 czerwca w naszej szkole odbyło się pożegnanie uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum. Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz wręczenie nagród i podziękowań. Klasy opuszczające szkołę przedstawiły okolicznościowy program artystyczny, a przyszłych absolwentów pożegnali uczniowie kl. VII.

19 czerwca podsumowaliśmy rok szk. 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła Msza św. Po  nabożeństwie nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do szkoły.  Pani dyrektor Barbara Kondziołka przedstawiła wyniki klasyfikacji końcoworocznej oraz wyróżniła uczniów za wysokie wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Wręczyła także nagrody dla „Ucznia Roku”, którym został Maksymilian Klecki z kl. Va oraz dla „Najlepszego Sportowca” - Daniela Golca z kl. III a gimnazjum.  Podczas uroczystości społeczność szkoły podziękowała odchodzącym na emeryturę p. Marii Górce i p. Wandzie Cichostępskiej oraz ks. katechecie Karolowi Górze, który został skierowany na nową parafię. Po apelu uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.

 

13 marca po raz piąty w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbył się konkurs piosenki angielskiej dla uczniów szkół podstawowych w kategoriach klas IV – VI oraz VII – VIII. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów w następującym repertuarze:

Hubert Klecki – kl. IV b : ,,Hallelujah’’  (Alexandra Burke)

Weronika Osada – kl. VI : ,,Scars to your beautiful’’ (Alessia Cara)

Klaudia Młyńska – kl. VII : ,, Faded’’ (Alan Walker)

Sabrina Kowalczyk – kl. VIII a : ,,Photograph’’ (Ed Sheeran). 

Wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową otrzymała Weronika Osada. Pozostali uczniowie dostali dyplomy uczestnictwa oraz słodki upominek.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

W naszej szkole realizowany był ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do uczniów klas I-III. Jest to jedno z wielu działań zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie, proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Przeprowadzono je według scenariuszy programu ,,Nie pal przy mnie, proszę” z wykorzystaniem kart pracy. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki, układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki oraz opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. Został zorganizowany również konkurs plastyczny pod hasłem „Papierosom mówimy NIE! Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I Anna Zych, drugie miejsce Maria Buda uczennica klasy I oraz trzecie miejsce Blanka Mech uczennica klasy II a. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w przypadkach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania.