W dniu 24 września 2021 r. gościliśmy w naszej szkole pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – oddział w Tarnowie. Obecność pana mgra Tomasza Gawlika była możliwa dzięki podpisaniu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Uszwi deklaracji współpracy z ZPKWM w czasie realizacji projektu ekologicznego  Chrońmy żaby - nasze zielone przyjaciółki. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas siódmych wszystkich szkół podstawowych z gminy Gnojnik. Zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat biologii i sposobów ochrony płazów żyjących na terenie naszej miejscowości.