We wrześniu w naszej szkole została zorganizowana zbiórka złomu i puszek aluminiowych. Celem akcji było zgromadzenie części funduszy na opłacenie nauki trojgu dzieciom z Afryki, którzy są naszymi podopiecznymi w ramach inicjatywy „Adopcja na odległość”. W załadunku surowców wtórnych pomagali chłopcy ze Szkolnego Koła Caritas. Dowóz na miejsce sprzedaży zorganizował sołtys Uszwi pan Stanisław Cebula, któremu serdecznie dziękujemy. Zbiórka przyniosła dochód 330 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji!