W dobie ogromnych zagrożeń środowiska bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest edukacja ekologiczna dzieci. Już od najmłodszych lat należy przygotowywać uczniów intelektualnie i emocjonalnie do ochrony przyrody. W swojej pracy chcemy za pomocą różnorodnych form zachęcić dzieci do ochrony naszego środowiska i poznania piękna przyrody. Jedną z nich jest działalność świetlicowego koła ekologicznego – MŁODZI EKOLODZY, powołanego w ramach realizacji projektu ekologicznego „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki”, w którym szkoła obecnie uczestniczy.

Najważniejszym celem koła jest kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci, a także:

  • dostrzeganie zagrożeń ekologicznych,
  • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
  • poznanie sposobów ochrony powietrza, wody, roślin i zwierząt,
  • uświadomienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie,
  • wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność materiałów, wody, prądu, wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów.

Realizacja zadań koła będzie działaniem długofalowym i mamy nadzieję, że „młodzi ekolodzy” swoją postawą będą propagować ochronę środowiska wśród rówieśników.

Wychowawcy świetlicy szkolnej