Od początku lat 80. XX w. obserwujemy na całym świecie zjawisko przyspieszonego spadku liczebności populacji płazów i wymierania wielu gatunków płazów.
Za przyczynę zjawiska uważa się utratę siedlisk zamieszkanych przez płazy, nasilone promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenie środowiska, ocieplanie klimatu oraz nadmierną eksploatację populacji przez człowieka.
W tym roku naszej szkole rozpoczęły się zajęcia Szkolnego Koła Ekologicznego, w których uczestniczą uczniowie klas V-VIII. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz ochrona płazów w czasie ich wędrówek sezonowych.
Na zajęciach wykorzystujemy pozyskane w czasie trwania projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” walizki ekobadacza, dzięki którym będziemy monitorować stan wody i gleby w naszej miejscowości.
Szkolne Koło Ekologiczne swoje zadania realizuje we współpracy z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych województwa Małopolskiego – oddział w Tarnowie.

Opiekun SKE – Piotr Rzepa