19 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu CHROŃMY ŻABY – NASZE ZIELONE PRZYJACIÓŁKI dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Gnojnik – p. Sławomir Paterek, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli, sołtys Uszwi p. Stanisław Cebula, pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – p. Tomasz Gawlik oraz laureaci zorganizowanych w ramach projektu gminnych konkursów szkolnych. Nie zabrakło także żabki Rechotki – maskotki promującej naszą gminę.

Dyrektor szkoły p. Barbara Kondziołka przypomniała zebranym cele projektu, podjęte w ramach jego realizacji działania oraz wręczyła nagrody laureatom gminnych konkursów: wiedzy ekologicznej, plastycznego i literackiego. W scenerii leśnej polany uczniowie klasy IV przedstawili inscenizację bajki „O żabkach w czerwonych czapkach”, a laureaci konkursu poetyckiego zaprezentowali swoje wiersze. Przedstawiciele każdej placówki oświatowej otrzymali upominki promujące ochronę płazów: puzzle, kolorowanki, maskotki i ulotki. Poczęstunek dla uczniów i gości przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Uszwianki”.

Przypomnijmy, że temat projektu był związany z istnieniem na terenie Uszwi stanowiska, w którym zostały objęte ochroną płazy w okresie migracji sezonowych. W jego realizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli gminy Gnojnik oraz społeczność lokalna.

W ramach projektu podjęliśmy szereg działań:

  • warsztaty ekologiczne dla klas VII z gminy Gnojnik,
  • konkursy: wiedzy ekologicznej, plastyczny, literacki skierowane do uczniów wszystkich szkół w gminie,
  • obchody Dnia Żaby połączone z happeningiem i kampanią informacyjną na terenie Uszwi,
  • powołanie dwóch kół zainteresowań: „Młodzi ekolodzy”, „Szkolne Koło Ekologiczne”,
  • przygotowanie inscenizacji bajki ekologicznej,
  • rozbudowa strony internetowej szkoły i wydzielenie strefy ekologicznej,
  • zamontowanie przy szkole dwóch tablic z informacjami na temat szkolnych działań ekologicznych oraz roli płazów w ekosystemie i sposobach ich ochrony
  • umieszczenie znaków ostrzegawczych w miejscu migracji sezonowych płazów

Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu edukacji ekologicznej, szczególnie dotyczącej biologii i ochrony płazów oraz wpłynęła na podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Wymiernymi efektami projektu są tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze umieszczone w miejscu migracji żab, co zmniejszy ich masową śmiertelność pod kołami samochodów. Mamy nadzieję, że współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział w Tarnowie przyczyni się do aktywnego włączenia się uczniów naszej szkoły w działania na rzecz ochrony miejscowej populacji płazów.