Na początku grudnia 10 uczniów naszej szkoły (Alicja Robak, Paulina Górak, Kornelia Wąs, Amelia Ząbkowska, Klaudia Bienias, Jakub Suślik, Hubert Robak-Koloda,Wiktor Biel, Hubert Klecki oraz Tomasz Cichostępski) wzięło udział w dwutygodniowej mobilności w ramach projektu Erasmus+ w Dublinie w Twin English Centre. Zajęcia w liczbie 25 godzin tygodniowo były prowadzone przez native speaker’a John’a Bourke, nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem. Miały one charakter warsztatów na temat ekologii oraz zrównoważonego środowiska. Uczniowie pracowali metodą projektu, rozwijając umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, świadomość wartości współpracy na demokratycznych zasadach, otwartość na różnorodność oraz tolerancję wobec odmiennych poglądów. W programie zajęć znalazły się również wykłady na temat problemów współczesnej Europy – prawa człowieka, radzenie sobie z problemami odrzucenia społecznego czy depresji oraz prelekcje na temat programu Erasmus+, który w znacznym stopniu przyczynia się do samorozwoju uczniów.

Po zajęciach uczniowie zwiedzali Dublin, m. in. Kolegium Świętej Trójcy – irlandzką uczelnię założoną w roku 1592 przez królową Elżbietę I; Museum Narodowe obejmujące wystawy związane z archeologią, sztuką czy historią naturalną; Temple Bar – część miasta po południowej stronie rzeki Liffey, z której słynie Dublin; Most Harfa kształtem przypominający harfę, która jest symbolem Irlandii; Katedrę Św. Patryka powstałą na cześć Świętego Patryka i jego działalności oraz wiele innych, ciekawych, bogatych pod względem kulturowym oraz historycznym miejsc.

Uczestnicy projektu mieszkali wraz z rodzinami irlandzkimi. Mieli możliwość obserwować ich zwyczaje, tradycje rodzinne oraz kulturę, spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez goszczące rodziny, a przede wszystkim sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

Podsumowując udział w mobilności, należy stwierdzić, że przyniósł on ogromne korzystności językowe, społeczne i personalne poprzez:

  • intensywny kontakt z prawdziwym językiem BrE – wymowa, akcent, intonacja – lekcje prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, które polegały na mówieniu, słuchaniu i poprawnej komunikacji,
  • możliwość aktywnego posługiwania się językiem mówionym w sytuacjach społecznych – kawiarnie, sklepy, restauracje, środki komunikacji miejskiej w miejscu zamieszkania,
  • realizowanie projektów dotyczących problemów współczesnej Europy – ekologii, tolerancji, praw człowieka, itp.,
  • działania wykorzystujące nowoczesne technologie (Internet, telefony komórkowe, smartfony, tablety) i media społecznościowe (Twitter, Facebook, Instagram) jako pożyteczną i efektywną część samokształcenia,
  • rozwój poczucia wspólnoty europejskiej oraz efektywnej współpracy opartej na zasadach tolerancji, demokracji, otwartości oraz równości przy tworzeniu projektów.

Dla uczniów naszej szkoły wyjazd do Dublina niewątpliwie będzie jedną z najważniejszych przygód w życiu, która z pewnością wpłynie na ich sukces zawodowy oraz ułatwi odnajdywanie się w nowych sytuacjach społecznych czy środowiskowych.