W ramach realizacji projektu Erasmus+ nasza szkoła podjęła wiele działań min. został przeprowadzony konkurs informatyczno – językowy ”Aktywni w sieci with Erasmus+”. Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności językowych i informatycznych, wdrażanie do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia. Konkurs skierowany był dla uczniów klas IV -VIII. Polegał na samodzielnym wykonaniu, w dowolnym programie lub aplikacji, ćwiczenia interaktywnego np: (gry dydaktycznej, quizu, zadania z lukami, koła fortuny) w języku angielskim, wybranej dziedziny, dostosowany do odpowiednich grup wiekowych. Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością, zostało wykonanych wiele ciekawych ćwiczeń. Poniżej prezentujemy listę naszych laureatów oraz ich prace.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.