W kwietniu 2019r. rozpoczęto rekrutację do projektu pod nazwą „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu zdolni uczniowie z klas IV – VII ze wszystkich szkół na terenie gminy będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Wcześniej te osoby zostaną przygotowane do zajęć w ramach rozwijania umiejętności komunikacji, pracy w zespole i uczenia się. Projekt będzie realizowany w trzech turach: w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

W czerwcu chętni wzięli udział w testach kompetencji z tych przedmiotów, z których się zgłosili

27 sierpnia ukazały się listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Informacje że szczegółowe informacje można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/

Lista uczestników zakwalifikowanych

Regulamin rekrutacji beneficjent