W ramach modułu „Kompetencje społeczne i uczenia się” we wrześniu i październiku  w naszej szkole odbywały się zajęcia w dwóch grupach wiekowych: V-VI i VII-VIII. Celem zajęć było wspieranie umiejętności przewidywania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, kształtowanie umiejętności skutecznego dyskutowania oraz współpracy z innymi, wzmocnienie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz motywacji do twórczego myślenia i działania. Ponadto ćwiczono umiejętność planowania, organizacji czasu wolnego i z arządzania sobą w czasie oraz samooceny i autoprezentacji. Wskazywano też techniki szybkiego uczenia się.

Ważnym aspektem tych zajęć było dostarczenie uczniom okazji do twórczego działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy.