W czerwcu odbyła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” organizowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zadania będą realizowane zgodnie z kategoriami:

 

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

 

Zdolni uczniowie naszej szkoły z klas IV – VII, podobnie jak w roku ubiegłym, będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Wcześniej te osoby zostaną przygotowane do zajęć w ramach modułu ,,Kompetencje społeczne i uczenia się”.

W sierpniu ukazały się listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/

 

Lista uczniów zakwalifikowanych

Harmonogram realizowanych zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych