W listopadzie zakończył się pierwszy etap zajęć z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych realizowanych w ramach projektu „Małopolskie Talenty”. Uczniowie z klas V-VIII przez ponad dwa miesiące, podczas cotygodniowych 3-godzinnych zajęć, uczyli się kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów, poznawali różne rodzaje emocji i sposoby radzenia sobie ze stresem. Każdy uczeń mógł ponadto określić swoją dominującą półkulę mózgową oraz poznać własny styl uczenia się. Zajęcia przeplatane były zabawami integracyjnymi oraz różnymi grami rozwijającymi wyobraźnię i kreatywność. Przez kolejne miesiące uczniowie będą doskonalić swoje kompetencje podczas specjalistycznych zajęć z matematyki, informatyki i języka angielskiego.