Tradycją w naszej szkole stała się gra terenowa organizowana na początku czerwca. W tym roku czwarta edycja odbyła się pod hasłem „Grunt to Rodzinka”. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice i pracownicy PSP w Uszwi. Głównymi celami gry były: świętowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca, integracja społeczności szkolnej, kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności współpracy, logicznego i kreatywnego myślenia oraz sprawności fizycznej.

Jak zwykle na początku organizatorzy przedstawili tematykę, cele i zasady gry. Następnie uczniowie oraz rodzice zostali przydzieleni do poszczególnych drużyn, których kapitanami zostali nauczyciele. Każda drużyna otrzymała kartę gry, tabliczkę z numerem drużyny oraz instrukcję. Przypomniano też o zasadach bezpiecznego poruszania się w czasie gry. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali też policjanci z komisariatu w Czchowie, którzy patrolowali ulice Uszwi. Uczestnicy gry musieli zaliczyć kolejne zadania, które czekały na nich w poszczególnych bazach. Trzeba było rozwiązać krzyżówki, ułożyć puzzle, namalować portret rodziny, zaprojektować dom, uzupełnić drzewo genealogiczne, rozwiązać zadania matematyczne i łamigłówki, ułożyć wiersz o rodzinie, pokonać tor przeszkód oraz zagrać w koło fortuny. Zespoły miały różne trasy. Wskazówki, jak dotrzeć do kolejnej bazy, zostały opracowane w języku polskim, angielskim i niemieckim. Po zaliczeniu wszystkich zadań uczestnicy gry poszli na Orlika, gdzie rodzice przygotowali pyszne kiełbaski z rożna. Nad stroną kulinarną imprezy czuwały mamy z Rady Rodziców. Po posiłku odbyło się jeszcze wręczenie nagród w konkursie plastycznym pod hasłem „Ja i moja rodzina”. Laureatami zostali:

W kategorii kl.I-IV:

I miejsce – Mikołaj Świerczek ucz. kl.IIb

II miejsce – Magdalena Jagielska ucz. kl IIb

III miejsce – Kacper Biernat ucz. kl. III

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Paterek ucz. kl.I oraz Alan Frankowski również ucz. kl.I

W kategorii kl. V-IIIG:

I miejsce –Anna Jarosińska ucz. kl.IIIaG

II miejsce – Alicja Hosaniak ucz. kl IIIaG

III miejsce – Natalia Pisarczyk ucz. kl.Vb

Na zakończenie uczniowie zaprezentowali tańce, piosenki i krótkie wierszyki.

Organizatorami gry były panie: Zofia Zięć, Anna Cichostępska i Dorota Mucha. Dziękujemy pani Monice Kubali za możliwość zorganizowania bazy w Bibliotece Wiejskiej oraz paniom: Agnieszce Nowak, Zofii Kiecy, Joannie Pysno, Karolinie Sasze, Anecie Rams i Marzenie Zając za udostępnienie swoich ogrodów jako miejsc dla poszczególnych baz.

Tegoroczna gra terenowa była świętem rodziny. Wszystkim uczestnikom i organizatorom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i dobrą zabawę.