„YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości”

W ostatnim tygodniu maja 13 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wzięło udział w obozie językowym YouthMaSter – Akademia Młodych osobowości.

YouthMaSter” został opracowany wraz z Consultancy, Careers, Workplace – Training Academy z Wielkiej Brytanii w celu wspierania rozwoju osobistego młodych ludzi, rozwijania twórczego myślenia i różnych aspektów komunikacji oraz umiejętności służących lepszej współpracy w grupie, a także zrozumienia istoty międzykulturowości.

Europejskie Forum Młodzieży posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji pozaformalnej na rzecz młodzieży. W związku ze swoją działalnością 1 grudnia 2011 roku podczas uroczystej Gali Wolontariatu w Warszawie otrzymało wyróżnienie od Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego, jako wyraz szczególnego uznania za pracę na rzecz młodzieży i zaangażowanie w Wolontariat Europejski, edukację pozaformalną, a także aktywne realizowanie postulatów Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej.

W przepięknej scenerii Kotliny Kłodzkiej nasi uczniowie brali udział w szkoleniu, które było prowadzone przez wolontariuszki, m.in. z Ukrainy, Francji i Portugalii. Obejmowało ono 7 bloków tematycznych:

  • Rozwój osobisty i budowanie własnej marki

  • Komunikacja i praca w grupie

  • Efektywne zarządzanie czasem

  • Twórcze myślenie

  • Międzykulturowość

  • Tworzenie projektu

  • Techniki efektywnego uczenia się

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów i praktycznych ćwiczeń w języku angielskim. Uczestnicy pracowali metodą projektu. Efekty były prezentowane na forum grupy.

Na koniec uczniowie dowiedzieli się o programie Erasmus +, w ramach którego można wyjechać na studia za granicę lub zostać wolontariuszem.