Koło Caritas działające w naszej szkole otrzymało statuetkę Fructus Caritatis. Nagrodę i dyplom wręczył pani dyrektor Barbarze Kondziołce biskup tarnowski Leszek Leszkiewicz podczas XIII Zjazdu Szkolnych Kół Caritas diecezji tarnowskiej, który odbył się 4 czerwca w Pasierbcu.

Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność w październiku 2007 r. w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi. Zostało powołane z inicjatywy pani dyrektor Barbary Kondziołki przez Caritas Diecezji Tarnowskiej i cał­kowicie podlega tej instytucji. Koło prowadzi różnorodną działalność charytatywną. Organizuje na terenie szkoły kwesty, wspiera misje poprzez zbiórki przyborów szkolnych, środków opatrunkowych czy makulatury. W bieżącym roku dzięki pozyskanym przez Koło funduszom szkoła przystąpiła do akcji „Adopcja na odległość”. Wolontariusze odwiedzają osoby samotne w parafii oraz pensjonariuszy Domu Seniora „Filiżanka” w Gnojniku. Biorą udział we wszystkich kwestach organizowanych przez kurię tarnowską, Caritas Polska czy episkopat. Włączają się także w pracę parafialnego oddziału Caritas. Wszystkie akcje Koła promują w szkole ideę wolontariatu, co skutkuje tym, że coraz więcej uczniów chce działać w tej organizacji.

CARITAS oznacza miłość bezinteresowną. W świecie, w którym widoczne i propagowane są: przebojowość, umiejętność reklamowania siebie, kult pieniądza, dobrze jest pokazać młodym ludziom prawdziwe wartości: ciche, skromne dobro, współczucie i potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Zdjęcie pierwsze: Grzegorz Brożek /Foto Gość.