SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

W naszej szkole realizowany był ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do uczniów klas I-III. Jest to jedno z wielu działań zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie, proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Przeprowadzono je według scenariuszy programu ,,Nie pal przy mnie, proszę” z wykorzystaniem kart pracy. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki, układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki oraz opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. Został zorganizowany również konkurs plastyczny pod hasłem „Papierosom mówimy NIE! Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I Anna Zych, drugie miejsce Maria Buda uczennica klasy I oraz trzecie miejsce Blanka Mech uczennica klasy II a. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w przypadkach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania.