W ramach działań uzupełniających u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w naszej szkole odbędą się:

 1. Warsztaty: „Techniki aktywnej nauki – wiem, jak się uczyć” – kl. 4a i b, kl. 5

 2. Zajęcia taneczne dla uczniów klas starszych i młodszych rozwijające umiejętność rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, praktykowania zachowań prozdrowotnych, służące integracji oraz poprawie kondycji fizycznej.

 3. ,,Mały żurnalista” – zajęcia redagowania gazetki szkolnej – artykuły oraz inne informacje znajdujące się w gazetce obejmowałyby większość przedmiotów, co przyczyniłoby się do nadrobienia zaległości oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności.

 4. ,,Klub młodego reżysera” – prowadzenie bloga o życiu szkoły - dobry sposób na integrację uczniów, ale także wykorzystanie umiejętności zdobytych w czasie nauki zdalnej (TIK).

 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – utrwalenie trudniejszych partii materiału; przełamanie strachu przed mówieniem (praca w mniejszych grupach).

 6. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystanie istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych - zajęcia pozwolą na nowo zainteresować uczniów przedmiotami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie doświadczeń i lekcji w terenie.

W ramach działań wspomagających psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przeprowadzony zostanie w marcu i kwietniu cykl warsztatów.

 • „Przemoc werbalna, czyli o krzywdzącej sile słów” – kl. 4-8

 • „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami” – kl. 5,6

 • „Stres – umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami” – kl. 4-8

 • „Motywacja – mam siłę do działania” – kl. 7,8

 • „Integracja – jak budować relacje z rówieśnikami” – kl.1-3

 • „Integracja – jak odbudować relacje z rówieśnikami” – kl. 6

Zajęcia oraz warsztaty prowadzone w ramach tego projektu pozwolą uczniom po okresie nauki zdalnej w sposób ciekawy i kreatywny nadrobić zaległości w nauce, przyczynią się do odbudowania i pogłębienia wzajemnych relacji, wzmocnią motywację do nauki, będą sprzyjały zwiększeniu aktywności fizycznej oraz połączą umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie nauki zdalnej /TIK/ z formami nauczania stacjonarnego.