13 i 14 marca 2023 r. w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII. Podczas dwudniowych spotkań pani Katarzyna Łatka - Filipowicz z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa poruszyła ważne zagadnienia: umiejętność budowania właściwych relacji rówieśniczych, stres i umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, przemoc werbalna w szkole. Uczniowie poznali również techniki aktywnej nauki oraz sposoby motywowania się do działania. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi zaangażowały wszystkich uczestników do czynnego udziału w warsztatach.