Prezentujemy kolejne efekty pracy uczniów na zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Samodzielnie zbudowane obwody elektryczne według różnych schematów oraz ciekawe figury przestrzenne. Aktywności te wymagały od uczniów kreatywności, logicznego myślenia, współpracy w grupie oraz wyobraźni przestrzennej. Poprzez obserwacje rezultatów swojej pracy, uczniowie samodzielnie odkrywali i analizowali prawa fizyczne.