W ramach grantu prowadzone były zajęcia „Drama Club – szkolne koło teatralne w j.angielskim” dla uczniów klasy III naszej szkoły. Uczniowie wraz z opiekunem koła mieli do dyspozycji 20 godzin lekcyjnych, a głównym celem było wystawienie sztuki teatralnej w języku angielskim pt.„Snowwhite and the seven dwarfs”. Widzami byli rodzice uczniów, ich koledzy i koleżanki z młodszych klas oraz wszyscy nauczyciele. Uczniowie samodzielnie wybrali temat przedstawienia, przygotowali rekwizyty oraz scenografię, zapoznali się z pracą aktora, suflera oraz reżysera. Uczestnictwo w zajęciach kółka języka angielskiego zapewniło uczniom dodatkową godzinę w tygodniu kontaktu z językiem, umożliwiło stosowanie go jako narzędzia przy wykonywaniu prac plastycznych czy odgrywaniu inscenizacji, a użycie autentycznych tekstów interesujących uczniów wyzwoliło w nich naturalne procesy przyswajania języka. Przygotowanie teatru w języku angielskim było również okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

Zajęcia te były także świetnym sposobem integracji umiejętności i wiedzy uczniów z różnych dziedzin, a ponadto przyniosły wiele korzyści w zakresie poszerzenia ich kompetencji językowych, stanowiąc szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Wspomagały rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywały do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umocniły wiarę we własne możliwości językowe, co zwiększyło motywację do nauki.