Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczyliśmy na zakup pomocy i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zestawy zakupionych materiałów edukacyjnych:

ZESTAW AUTYZM

Monitor interaktywny, komputer OPS o zwiększonej pamięci wraz z oprogramowaniem, zestaw mTalent Autyzm Mowa w kontekście społecznym cz. I i cz. II.

ZESTAW REWALIDACJA OGÓLNOROZWOJOWA

Interaktywna podłoga – FUNFLOOR, pakiet oprogramowania Rewalidacja i Terapia.

ZESTAW DYSORTOGRAFIA

Monitor interaktywny, zestaw mTalent Ortografia, zestaw mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI.

ZESTAW LOGOPEDIA

Monitor interaktywny, pakiet mTalent Zajęcia logopedyczne.

Dzięki zakupionym materiałom edukacyjnym w szkole utworzono specjalistyczny gabinet terapii oraz doposażono już istniejące gabinety wspierające nauczanie oraz rozwój dzieci ze SPE, stwarzając tym samym warunki do wyrównania ich szans społecznych i edukacyjnych. Pomoże to rozwijać umiejętności motoryczne, myślenie przestrzenne oraz umiejętności planowania i komunikacji nauczyciela w pracy z uczniem. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia adekwatną do indywidualnych potrzeb. Stosowanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Wprowadzenie monitorów multimedialnych, wykorzystanie filmików, gier oraz ćwiczeń będzie miało wpływ na kształtowanie kompetencji emocjonalnych uczniów. Łatwość użytkowania zakupionych materiałów pozwoli dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb uczniów.

 

W ramach realizacji projektu „Poznajemy Polskę” 6 maja odbyła się wycieczka do Sandomierza, w której wzięły udział klasy VII i klasa VI. Uczniowie spacerowali wąwozem lessowym św. Jadwigi, zwiedzili zabytki sandomierskiej starówki oraz Muzeum Diecezjalne Dom Długosza, gdzie można podziwiać eksponaty z różnych epok historycznych, m.in. naczynia prehistoryczne, dawne instrumenty, księgi średniowieczne, porcelanę czy patriotyczną biżuterię z czasów powstania styczniowego. Atrakcyjnym punktem programu wycieczki była wystawa ,,Świat Ojca Mateusza”, na której znajdują się woskowe figury głównych bohaterów popularnego serialu w otoczeniu scenografii przeniesionej wprost z planu zdjęciowego. Wycieczkę zakończył rejs statkiem po Wiśle.

 

We wtorek 26.04.22 klasy ósme były na targach edukacyjnych w Tauron Arenie Kraków . Festiwal organizowany od 2013 roku, stanowi miejsce spotkań uczniów, podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, a tym samym zawodu jaki będą wykonywać w przyszłości. Podczas tego wydarzenia nasi uczniowie mogli zapoznać z ofertą szkół branżowych z Małopolski, zobaczyć interaktywne prezentacje zawodów z różnych branż i porozmawiać ze starszymi kolegami kształcącymi się w danym zawodzie.

 

W ramach realizacji projektu ,,Poznaj Polskę” klasy 8a, 8b, 7b w dniach 4-5 maja 2022 r. pojechały na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Stolica przywitała ich piękną pogodą oraz niezwykłym krajobrazem. Uczniowie zwiedzali najciekawsze miejsca, które przykuwają uwagę turystów oraz mają dla Polaków ogromną wartość historyczną i patriotyczną.

Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty na cmentarzu Powązkowskim. Pani przewodnik przedstawiła uczniom historię nekropolii oraz pokazała najpierw katakumby, a później Aleję Zasłużonych, gdzie znajdują się groby sławnych i zasłużonych dla ojczyzny osób. Kolejnym punktem był Pałac Kultury i Nauki. Z XXX piętra tego budynku wszyscy podziwiali panoramę Warszawy.

Następnym ciekawym miejscem, które znalazło się w programie wycieczki, było Muzeum Powstania Warszawskiego. Wydarzenie z 1944 r. zostało tu ukazane niekonwencjonalnie i z bardzo wielu perspektyw. Zastosowane rozwiązania dały barwny, rzetelny oraz całościowy obraz powstania. Na trasie zwiedzania znalazły się także inne znane obiekty stolicy: Grób Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego, Zamek Królewski, pomnik Małego Powstańca oraz fragmenty murów obronnych Starego Miasta. Po dniu pełnym wrażeń wszyscy udali się na nocleg i obiadokolację.

Kolejny, drugi dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzania Łazienek Królewskich. Wszystkich szczególnie zainteresował pałac Na Wyspie, który urzekł zwiedzających swoją architekturą. Zainteresowanie uczniów wzbudził także amfiteatr nawiązujący wyglądem do teatru antycznego. Podczas spaceru można było podziwiać piękne kolorowe pawie, wiewiórki, łabędzie oraz niezwykłą różnorodność drzew. Uczniowie zobaczyli także Belweder, pomnik Fryderyka Chopina, Pałac Prezydencki, Stadion Narodowy oraz barokowy pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Ostatnim punktem pobytu w stolicy było Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczestnicy wycieczki spędzili bardzo dużo czasu na przeprowadzaniu doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Uczniowie wrócili do swoich domów zmęczeni, ale zadowoleni.

 

 

Rok 2022

„Poznaj Polskę” – wycieczka do Krakowa

 

Dzięki realizacji projektu ,,Poznaj Polskę” uczniowie klas III a, III b i I a wzięli udział w wycieczce do Krakowa, aby poznać bezcenne zabytki oraz odkrywać lokalny folklor. Zwiedzanie miasta dzieci rozpoczęły od ,,Ogrodu Doświadczeń” im. Stanisława Lema, który jest oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Na powierzchni ponad 6 ha parku rozmieszczone są: urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozycja geologiczna „Geo-gródek", ekspozycja sensoryczna „Zapachowo", zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema –„Lem-birynt". Uczniowie wzięli udział w warsztatach naukowych, które sprawiły im wiele radości i pozwoliły poznać niektóre prawa fizyki. Dalsza część wycieczki dostarczyła dzieciom informacji historycznych. Zwiedziły Katedrę na Wawelu, grobowce królów i najwybitniejszych Polaków oraz dotarły do okazałego dzwonu Zygmunt, dzielnie pokonując wysokie, drewniane schody. Następnie zobaczyły smoczą jamę, a po wyjściu z jaskini z niecierpliwością oczekiwały na występ smoka wawelskiego. Zwiedziliśmy również zabytkowy budynek Sukiennic, gdzie dzieci mogły kupić pamiątki. Udało się zrealizować wszystkie założenia oraz punkty programu wycieczki. Największą satysfakcją były pozytywne komentarze naszych uczniów.

Podkategorie