Plany lekcji obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 od 1.03.2022 r. (zmiany)

Uwaga - informujemy, że plany zajęć mogą zostać zmienione. 

Wyjaśnienia skrótów w planie lekcji:

 • Ew – edukacja wczesnoszkolna
 • Ej – edukacja językowa, w klasach I-III
 • Ei - edukacja informatyczna, w klasach I-III
 • Gk – gimnastyka korekcyjna
 • Zlog – zajęcia logopedyczne
 • Kart – kółko artystyczne
 • Rel – religia
 • Wf – wychowanie fizyczne
 • Mat – matematyka
 • Plas – plastyka
 • Jpol – język polski
 • Muz – muzyka
 • Infor – informatyka
 • Wos – wiedza o społeczeństwie
 • Fiz – fizyka
 • Chem – chemia
 • Wdż – wychowanie do życia w rodzinie
 • Geog – geografia
 • Km – kółko matematyczne
 • Kja – kółko języka angielskiego
 • Zzw – zajęcia z wychowawcą
 • Biol – biologia
 • Jn – język niemiecki
 • Edb – edukacja dla bezpieczeństwa

15 lutego 2022 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów z klas I-IV. Ze względu na sytuację epidemiczną każda klasa bawiła się osobno na sali gimnastycznej. Dzieci tańczyły do muzyki przebrane w piękne stroje karnawałowe. Największą radość sprawiła im zabawa „Jedzie pociąg z daleka” oraz konkurs „krzesełkowy”. Po tańcach dzieci udały się do klas na słodki poczęstunek.

 

Plany lekcji obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 od 21.02.2022 r. (zmiany)

Uwaga - informujemy, że plany zajęć mogą zostać zmienione. 

Wyjaśnienia skrótów w planie lekcji:

 • Ew – edukacja wczesnoszkolna
 • Ej – edukacja językowa, w klasach I-III
 • Ei - edukacja informatyczna, w klasach I-III
 • Gk – gimnastyka korekcyjna
 • Zlog – zajęcia logopedyczne
 • Kart – kółko artystyczne
 • Rel – religia
 • Wf – wychowanie fizyczne
 • Mat – matematyka
 • Plas – plastyka
 • Jpol – język polski
 • Muz – muzyka
 • Infor – informatyka
 • Wos – wiedza o społeczeństwie
 • Fiz – fizyka
 • Chem – chemia
 • Wdż – wychowanie do życia w rodzinie
 • Geog – geografia
 • Km – kółko matematyczne
 • Kja – kółko języka angielskiego
 • Zzw – zajęcia z wychowawcą
 • Biol – biologia
 • Jn – język niemiecki
 • Edb – edukacja dla bezpieczeństwa

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest obchodzony w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie działań na rzecz świadomego korzystania dzieci i młodzieży z zasobów Internetu. Nasza szkoła ponownie włączyła się w tę ważną akcję, która w tym roku odbyła się 8 lutego. Na lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach z informatyki zostały przeprowadzone pogadanki oraz zaprezentowano filmiki i animacje związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci, natomiast w świetlicy szkolnej dzieci zapoznały się z Vademecum internauty.

Uczniowie wszystkich klas chętnie włączyli się w tę akcję. Powstało wiele prac, w których uchwycili najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie klas I-IV wykonali plakaty w tradycyjnej formie. Uczniowie klas IV–VIII wzięli udział w informatycznym konkursie związanym z bezpieczeństwem w sieci. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie naszej szkoły.

 

Podkategorie