Plany lekcji obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 od 21.02.2022 r. (zmiany)

Uwaga - informujemy, że plany zajęć mogą zostać zmienione. 

Wyjaśnienia skrótów w planie lekcji:

 • Ew – edukacja wczesnoszkolna
 • Ej – edukacja językowa, w klasach I-III
 • Ei - edukacja informatyczna, w klasach I-III
 • Gk – gimnastyka korekcyjna
 • Zlog – zajęcia logopedyczne
 • Kart – kółko artystyczne
 • Rel – religia
 • Wf – wychowanie fizyczne
 • Mat – matematyka
 • Plas – plastyka
 • Jpol – język polski
 • Muz – muzyka
 • Infor – informatyka
 • Wos – wiedza o społeczeństwie
 • Fiz – fizyka
 • Chem – chemia
 • Wdż – wychowanie do życia w rodzinie
 • Geog – geografia
 • Km – kółko matematyczne
 • Kja – kółko języka angielskiego
 • Zzw – zajęcia z wychowawcą
 • Biol – biologia
 • Jn – język niemiecki
 • Edb – edukacja dla bezpieczeństwa

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest obchodzony w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie działań na rzecz świadomego korzystania dzieci i młodzieży z zasobów Internetu. Nasza szkoła ponownie włączyła się w tę ważną akcję, która w tym roku odbyła się 8 lutego. Na lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach z informatyki zostały przeprowadzone pogadanki oraz zaprezentowano filmiki i animacje związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci, natomiast w świetlicy szkolnej dzieci zapoznały się z Vademecum internauty.

Uczniowie wszystkich klas chętnie włączyli się w tę akcję. Powstało wiele prac, w których uchwycili najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie klas I-IV wykonali plakaty w tradycyjnej formie. Uczniowie klas IV–VIII wzięli udział w informatycznym konkursie związanym z bezpieczeństwem w sieci. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie naszej szkoły.

 

,,Szkoła otwarta na innowacje europejskie’’ – to tytuł projektu, który będzie realizowany w naszej szkole w terminie 20.12.2021 – 20.09. 2023 r. w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

W ciągu osiemnastu miesięcy trwania projektu nauczyciele naszej szkoły będą między innymi podnosić swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego, TIK, poznania i wdrożenia systemu CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metody zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, wiedzy na temat ekologii i wdrażania działań proekologicznych.

Kadra pedagogiczna będę uczestniczyć w 12-dniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Cyprze w EPICALTER HOLDINGS LTD - English in Cyprus oraz w Irlandii w TWIN ENGLISH CENTRE IRELAND LIMITED.

W projekcie weźmie także udział 10 uczniów, którzy zostaną wybrani na podstawie dwóch testów: językowego (przygotowanego przez nauczycieli angielskiego), który pozwoli określić poziom znajomości języka oraz psychologicznego (przygotowanego przez psychologa) badającego dojrzałość emocjonalną, gotowość do wyjazdu za granicę, umiejętność radzenia sobie w nowych warunkach.

W ciągu 12-dniowego pobytu w Irlandii w TWIN ENGLISH CENTRE IRELAND LIMITED nasi wychowankowie wraz ze swoimi europejskimi rówieśnikami wezmą udział między innymi w warsztatach dotyczących ekologii i zrównoważonego środowiska. Będą przygotowywać projekty o tematyce proekologicznej, a przez to rozwijać umiejętności na miarę młodego Europejczyka XXI wieku.

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczy w programie Erasmus +, który zapewnia nauczycielom i uczniom możliwość holistycznego (osobistego, kulturalnego, społecznego, edukacyjnego) rozwoju. Pragniemy, aby nasza placówka zyskała rangę europejskości. Chcemy poprawić jakość nauczania oraz uczenia, promować wykorzystanie nowych europejskich technologii i innowacyjnych metod nauczania. Zależy nam, żeby być częścią europejskiego obszaru edukacji poprzez aktywny udział nauczycieli i uczniów w wymianie oraz realizację międzyszkolnych projektów.

 

 

Plany lekcji obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 od 31.01.2022 r. (zmiany)

Uwaga - informujemy, że plany zajęć mogą zostać zmienione. 

Wyjaśnienia skrótów w planie lekcji:

 • Ew – edukacja wczesnoszkolna
 • Ej – edukacja językowa, w klasach I-III
 • Ei - edukacja informatyczna, w klasach I-III
 • Gk – gimnastyka korekcyjna
 • Zlog – zajęcia logopedyczne
 • Kart – kółko artystyczne
 • Rel – religia
 • Wf – wychowanie fizyczne
 • Mat – matematyka
 • Plas – plastyka
 • Jpol – język polski
 • Muz – muzyka
 • Infor – informatyka
 • Wos – wiedza o społeczeństwie
 • Fiz – fizyka
 • Chem – chemia
 • Wdż – wychowanie do życia w rodzinie
 • Geog – geografia
 • Km – kółko matematyczne
 • Kja – kółko języka angielskiego
 • Zzw – zajęcia z wychowawcą
 • Biol – biologia
 • Jn – język niemiecki
 • Edb – edukacja dla bezpieczeństwa

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, są w nim jednak dwa wyjątkowe dni, w których każdemu robi się cieplej na sercu – to Dzień Babci i Dzień Dziadka. Teraz, gdy trwa pandemia koronawirusa, nie jest możliwe, abyśmy wszyscy razem spotkali się w szkole. Jednak nas to nie zniechęciło!

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o swoich najdroższych babciach i dziadkach. Aby uczcić ich święto dzieci ze wszystkich klas I-III przygotowały piękne laurki, które zabrały do swoich domów, aby wręczyć je swoim kochanym babciom i dziadkom. Z wielkim zaangażowaniem, pod czujnym okiem swoich pań uczyły się także recytować wiersze i śpiewać piosenki, by później jak najlepiej zaprezentować swój program artystyczny. Uczniowie poprzez wiersz i piosenkę wyrazili babciom i dziadkom swoją miłość oraz wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie.

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonych klasowych prezentacji.

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia, pociechy,
radości i dumy ze swoich wnucząt!

 

Klasa 1A

 

Klasa 1B

 

Klasa 2

 

Klasa 3A

 

Klasa 3b

 

Podkategorie