17 września upamiętniliśmy pamięć ofiar II wojny światowej. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas ósmych przypomniał fakty związane z wojną obronną Polski i wprowadził szkolną społeczność w klimat tamtych dramatycznych wydarzeń. Bohaterską postawę Obrońców Ojczyzny uczciliśmy chwilą zadumy, pamiętając, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

 

 

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu CHROŃMY ŻABY – NASZE ZIELONE PRZYJACIÓŁKI dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. Temat projektu jest związany z istnieniem na terenie Uszwi stanowiska, w którym zostały objęte ochroną płazy w okresie migracji sezonowych.

Podstawowe cele projektu to:

 • zdobycie i poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, szczególnie dotyczącej biologii i ochrony płazów,
 • budowanie postawy szacunku dla przyrody,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, szczególnie dotyczącej ochrony płazów.

W ramach zadania będziemy promować ochronę płazów poprzez kampanię informacyjną w środowisku lokalnym. Do współpracy zostali zaproszeni uczniowie szkół oraz dzieci z przedszkoli w gminie Gnojnik. Realizując projekt, wykorzystamy rożne formy edukacyjne, m.in.: zajęcia koła przyrodniczego, happening, inscenizacja, konkursy przedmiotowe i artystyczne, warsztaty ekologiczne prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zostaną umieszczone trwałe znaki informacyjne dotyczące ochrony lokalnej populacji płazów, co mamy nadzieję przyczyni się do powstrzymania masowej śmiertelności płazów na drogach naszej miejscowości.

Podsumowanie projektu odbędzie się 19 października 2021 r.

 


 

Inne artykuły odnośnie projektu "Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki":

 


 

Konkursy:

 


 

 

Plany lekcji obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 obowiązujący od 6.09.2021 r. (zmiany)

Uwaga - informujemy, że plany zajęć mogą zostać zmienione. 

Wyjaśnienia skrótów w planie lekcji:

 • Ew – edukacja wczesnoszkolna
 • Ej – edukacja językowa, w klasach I-III
 • Ei - edukacja informatyczna, w klasach I-III
 • Gk – gimnastyka korekcyjna
 • Zlog – zajęcia logopedyczne
 • Kart – kółko artystyczne
 • Rel – religia
 • Wf – wychowanie fizyczne
 • Mat – matematyka
 • Plas – plastyka
 • Jpol – język polski
 • Muz – muzyka
 • Infor – informatyka
 • Wos – wiedza o społeczeństwie
 • Fiz – fizyka
 • Chem – chemia
 • Wdż – wychowanie do życia w rodzinie
 • Geog – geografia
 • Km – kółko matematyczne
 • Kja – kółko języka angielskiego
 • Zzw – zajęcia z wychowawcą
 • Biol – biologia
 • Jn – język niemiecki
 • Edb – edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwszego dnia września najpierw uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele parafialnym, a następnie zebraliśmy się na szkolnej sali gimnastycznej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przywitała nas Pani Dyrektor, która przedstawiła informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, zwracając uwagę na wytyczne sanitarne związane z pandemią. Przypomniała także o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Społeczność naszej szkoły uczciła chwilą ciszy pamięć ofiar tej najtragiczniejszej z wojen. Po apelu uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami.

Dokumenty dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi w roku szkolnym 2023/2024:

Podkategorie