„Sprzątanie świata – Polska” to akcja, której celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu ludzi na środowisko poprzez ograniczenie odpadów i segregację śmieci. Odbywa się ona od 1994 roku w każdy trzeci weekend września. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”, a jej finał przypadł w dniach 17-19 września 2021 r. Jak co roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji „Sprzątanie świata”, wyruszając z wychowawcami w wyznaczone rejony, aby zbierać śmieci i odpowiednio je segregować. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska naturalnego.

21 września uczestniczyliśmy w imprezie szkolnej „Dzień żaby” zorganizowanej w ramach projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki”. Głównym celem wydarzenia było kształtowanie postawy szacunku dla przyrody, zdobycie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat płazów oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Impreza sprzyjała także integracji zespołów klasowych oraz promocji zdrowego stylu życia.

Podczas obchodów „Dnia żaby” dominował kolor zielony, a głównym punktem programu był happening. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali transparenty, przebrania oraz okrzyki i wraz z wychowawcami udali się w wyznaczone rejony naszej miejscowości. Na trasie rozdawali mieszkańcom foldery propagujące ochronę lokalnej populacji płazów zagrożonej masową śmiertelnością na drogach w okresie migracji sezonowych.

Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w zabawach ruchowych (wyścig żabek, nakarm żabkę, zaczarowany staw), oglądały film edukacyjny o żabach oraz wykonywały prace plastyczne. Klasy IV, V, VIII wzięły udział w turnieju sportowym na stadionie „Orlik”, natomiast dla uczniów klas VII zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne w terenie. Odbyły się również dwa konkursy na najbardziej oryginalny „zielony” strój oraz najlepsze przygotowanie klasy do happeningu (przebrania, pomysłowe transparenty). Zwycięzcy otrzymali maskotki i dyplomy.

Poczęstunek dla wszystkich uczestników „Dnia żaby” przygotowały i serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich USZWIANKI, które są partnerem szkoły biorącym udział w realizacji projektu.

Impreza oprócz charakteru edukacyjnego i sportowo-rekreacyjnego była formą integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

17 września upamiętniliśmy pamięć ofiar II wojny światowej. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas ósmych przypomniał fakty związane z wojną obronną Polski i wprowadził szkolną społeczność w klimat tamtych dramatycznych wydarzeń. Bohaterską postawę Obrońców Ojczyzny uczciliśmy chwilą zadumy, pamiętając, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

 

22 września 2021 r. dzieci z klas I-VI wzięły udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Gminy w Gnojniku w ramach projektu „Chrońmy żaby”. Uczniowie podawali zasady segregacji śmieci, pracowali w grupach metodą „burzy mózgów”, wymyślając różne źródła zanieczyszczenia powietrza oraz prezentowali wykonane przez siebie plakaty. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały również doświadczenia obrazujące właściwości powietrza oraz podawały sposoby jego oczyszczania. W nagrodę za aktywność otrzymały zeszyty i gry planszowe.

 

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu CHROŃMY ŻABY – NASZE ZIELONE PRZYJACIÓŁKI dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. Temat projektu jest związany z istnieniem na terenie Uszwi stanowiska, w którym zostały objęte ochroną płazy w okresie migracji sezonowych.

Podstawowe cele projektu to:

  • zdobycie i poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, szczególnie dotyczącej biologii i ochrony płazów,
  • budowanie postawy szacunku dla przyrody,
  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, szczególnie dotyczącej ochrony płazów.

W ramach zadania będziemy promować ochronę płazów poprzez kampanię informacyjną w środowisku lokalnym. Do współpracy zostali zaproszeni uczniowie szkół oraz dzieci z przedszkoli w gminie Gnojnik. Realizując projekt, wykorzystamy rożne formy edukacyjne, m.in.: zajęcia koła przyrodniczego, happening, inscenizacja, konkursy przedmiotowe i artystyczne, warsztaty ekologiczne prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zostaną umieszczone trwałe znaki informacyjne dotyczące ochrony lokalnej populacji płazów, co mamy nadzieję przyczyni się do powstrzymania masowej śmiertelności płazów na drogach naszej miejscowości.

Podsumowanie projektu odbędzie się 19 października 2021 r.

 


 

Inne artykuły odnośnie projektu "Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki":

 


 

Konkursy:

 


 

 

Podkategorie