W dniu 30 września 2021 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je krótka kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Wzięło w nim udział 134 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 22 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów 2 były nieważne. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza, która po jego zakończeniu podliczyła głosy.

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszły 4 osoby z największą liczbą głosów. Będą one pełnić w roku szkolnym 2021/2022 następujące funkcje:

  • Gabriela Chmielarz – PRZEWODNICZĄCA SU
  • Gabriela Pawełek i Łukasz Kotarba – ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ
  • Kacper Dobranowski – SEKRETARZ

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Od początku lat 80. XX w. obserwujemy na całym świecie zjawisko przyspieszonego spadku liczebności populacji płazów i wymierania wielu gatunków płazów.
Za przyczynę zjawiska uważa się utratę siedlisk zamieszkanych przez płazy, nasilone promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenie środowiska, ocieplanie klimatu oraz nadmierną eksploatację populacji przez człowieka.
W tym roku naszej szkole rozpoczęły się zajęcia Szkolnego Koła Ekologicznego, w których uczestniczą uczniowie klas V-VIII. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz ochrona płazów w czasie ich wędrówek sezonowych.
Na zajęciach wykorzystujemy pozyskane w czasie trwania projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” walizki ekobadacza, dzięki którym będziemy monitorować stan wody i gleby w naszej miejscowości.
Szkolne Koło Ekologiczne swoje zadania realizuje we współpracy z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych województwa Małopolskiego – oddział w Tarnowie.

Opiekun SKE – Piotr Rzepa

 

Jednym z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” było przygotowanie inscenizacji bajki dla młodszych dzieci.

Uczniowie klasy IV wystąpili w przedstawieniu „O żabkach w czerwonych czapkach”, którego scenariusz został napisany na podstawie utworu Heleny Bechlerowej. Jest to bajka o tematyce ekologicznej – przypomina najmłodszym, jak ważne są szacunek dla przyrody oraz ochrona zwierząt; uczy, jak dbać o środowisko naturalne, a także utrwala i poszerza wiedzę na temat zasad segregacji odpadów.

Do obejrzenia inscenizacji zaprosiliśmy 5-latków i 6-latków z Przedszkola w Uszwi. Przedszkolaki z zainteresowaniem obejrzały bajkę, a na zakończenie otrzymały malowanki oraz foldery związane tematycznie z realizowanym projektem.

Dzień 14 października od niemal 50 lat obchodzony jest w całej Polsce jako Dzień Edukacji Narodowej, zwany zwyczajowo Dniem Nauczyciela. W naszej szkole również o nim pamiętamy i wspólnie świętujemy. W tym roku uczniowie najpierw spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, a następnie wspólnie uczestniczyli w akademii przygotowanej przez klasę V. Podczas montażu słowno-muzycznego z przymrużeniem oka przyjrzeliśmy się pracy nauczycieli i obsługi szkoły z perspektywy uczniów. Samorząd uczniowski zadbał z kolei o to, by nie zabrakło szczerych podziękowań, życzeń na każdy kolejny szkolny dzień oraz przygotował dla wszystkich nauczycieli i pracowników drobne upominki.

W dobie ogromnych zagrożeń środowiska bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest edukacja ekologiczna dzieci. Już od najmłodszych lat należy przygotowywać uczniów intelektualnie i emocjonalnie do ochrony przyrody. W swojej pracy chcemy za pomocą różnorodnych form zachęcić dzieci do ochrony naszego środowiska i poznania piękna przyrody. Jedną z nich jest działalność świetlicowego koła ekologicznego – MŁODZI EKOLODZY, powołanego w ramach realizacji projektu ekologicznego „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki”, w którym szkoła obecnie uczestniczy.

Najważniejszym celem koła jest kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci, a także:

  • dostrzeganie zagrożeń ekologicznych,
  • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
  • poznanie sposobów ochrony powietrza, wody, roślin i zwierząt,
  • uświadomienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie,
  • wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność materiałów, wody, prądu, wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów.

Realizacja zadań koła będzie działaniem długofalowym i mamy nadzieję, że „młodzi ekolodzy” swoją postawą będą propagować ochronę środowiska wśród rówieśników.

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

Podkategorie